Badania słuchu i metody zwalczające problem.


Słuch to jeden z bardzo ważnych i potrzebnych zmysłów, używany w życiu codziennym. Dzięki dobremu słuchowi człowiek jest w stanie odtworzyć rożnego rodzaju dźwięki, porozumieć się z inną osobą, wykryć różnorakie zagrożenia czy odbierać przyjemne odprężające bodźce. Co jednak, gdy słuch ulegnie pogorszeniu lub zanikowi.
Zaburzenia związane ze słuchem, często staja się osobistą tragedia człowieka, jak również niezwykłą przeszkodą w dalszym, codziennym funkcjonowaniu. Problemy ze słuchem uniemożliwiają wykonywanie wielu czynności oraz zaburzają pracę całego organizmu. Aby móc lub wyleczyć ubytki związane z niedosłuchem należy zgłosić się do odpowiedniego specjalisty, który podpowie najlepsze rozwiązanie. Często jedynym rozwiązaniem jest zastosowanie aparatu słuchowego lub wszczepienie implantu odbierającego sygnały i impulsy dźwiękowe. Dopasowywaniem, projektowaniem, dostrajaniem oraz montowaniem różnego rodzaju sprzętów związanych z aparatem słuchu jest protetyk słuchu Poznań. Jest to osoba posiadająca medyczne wykształcenie, specjalizująca się w diagnozowaniu ubytku i stanu słuchu, jak również medycznych rozwiązaniach mających na celu poprawę słuchu i związanej z nim jakości życia. Do zadań protetyka należą także: współpraca z pacjentem i jego rodziną, korzystanie z wiedzy z zakresu anatomii, fizjologi, patologii narządu słuchu, interpretowanie wyników badań, posługiwanie się specjalistycznymi oprogramowaniami i systemami, itp.