Dlaczego szkolenia BHP są istotne?


Szkolenie BHP to szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy. Przechodzi je każdy, kto rozpoczyna pracę w nowej firmie. Ale dlaczego szkolenia bhp są tak istotne?
Takie szkolenia mają na celu przedstawienie zasad i przepisów obowiązujących w miejscu pracy. Mają one za zadanie zapobiegać wypadkom w pracy, a także chronić zdrowie pracowników przed szkodliwymi czynnikami. Zgodnie z kodeksem pracy obsługa bhp należy do pracodawcy. To on czuwać ma nad przestrzeganiem regulaminów, oraz nad ochroną pracowników. Zazwyczaj pracodawca zatrudnia w tym celu pracownika, który będzie bezpośrednio zajmował się przepisami bhp w firmie. Osoba ta ma za zadanie przeprowadzać szkolenia wstępne dla pracowników, którzy dopiero co rozpoczynają pracę, a także szkolenia okresowe dla osób, które już w danej firmie pracują. W razie wypadku pracownik zajmujący się bhp będzie osobą odpowiedzialną za zabezpieczenie miejsca zdarzenia, a także za powiadomienie pracodawcy.

Dlaczego szkolenia bhp są istotne?

Ważne jest, aby każdy pracownik wiedział jakie zasady panują w miejscu jego pracy. Musi on być świadomy jak unikać niebezpiecznych zdarzeń, oraz jak się zachować, gdyby jednak do wypadku doszło. Istotne jest także, aby pracownik był świadomy jakie są przepisy dotyczące warunków jego pracy, na przykład odpowiedniej temperatury, dostępności światła dziennego, czasu pracy przy komputerze, ilości i czasu przerw, dostępu do wody pitnej itp. Bardzo często pracownicy nie zdają sobie sprawy, że pracodawca świadomie lub nie łamie te przepisy.
Wypadki w pracy niestety nie są rzadkością. Pracownik powinien wiedzieć jak zachować się w sytuacji gdy będzie uczestnikiem wypadku, komu ten fakt zgłosić, jak zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Znajomość danych przepisów może zmniejszyć ryzyko późniejszych ewentualnych roszczeń, których pracownik będzie mógł dochodzić w postępowaniu sądowym.
Szkolenia bhp są więc istotne dla obu stron. Zarówno pracodawcy jak i pracownikowi powinno zależeć na jak najlepszym przeszkoleniu w tym temacie.

BHP Radom: https://selabhp.pl/bhp-radom/